Inovatívny spôsob hydrostimulačného ošetrenia osiva

Čo je Aquaholder?

Aquaholder je produkt určený na hydrostimulačné ošetrenie osiva. Aktívnou látkou Aquaholderu je superabsorpčný polymér. Podstata hydrostimulačného morenia pozostáva v nanesení tenkej vrstvy produktu Aquaholder obsahujúceho superabsorbent na osivo. Účelom tejto vrstvy je po vysiatí do pôdy viazať na seba vlahu a pôdnu vlhkosť a vytvoriť tak v okolí osiva vrstvu hydrogélu, z ktorej je osivo schopné čerpať vodu. Vrstva hydrogélu okolo osiva slúži ako zásobáreň vody, ktorá by inak nebola pre osivo dostupná a to kvôli nižšej frekvencii zrážok, resp. vsiaknutie vody do nižších vrstiev, ktoré nie sú v dosahu osiva.

Produktový list

Ako funguje Aquaholder? 

Pôsobenie Aquaholderu a jeho účinky sú ilustrované v nasledovnej animácii. Cieľom aplikácie Aquaholderu je prostredníctvom zachytenia a následného uvoľňovania vody v okolí osiva zabezpečiť pre rastlinu lepšie podmienky pre počiatočné fázy vývoja. Lepší štart následne vytvára predpoklady pre lepší výnos.

Čo sú superabsorbenty?

Superabsorpčné polyméry, resp. superabsorbenty, sú látky absorbujúce vodu, ktoré sa po absorpcii vody označujú ako hydrogély. Absorbenty sú schopné prijať 100-500 násobok vody v pomere k svojej hmotnosti. Výsledný hydrogél obsahuje až 99,9% vody. Pre využitie v poľnohospodárstve je dôležité použiť vhodné druhy superabsorbentov, ktoré majú okrem zádržnej schopnosti aj schopnosť vodu postupne v čase sucha uvoľňovať pre koreňový systém rastlín.  

Ako fungujú superabsorbenty?

Podstatou funkcie Aquaholderu je absorbcia molekúl vody superabsorpčným polymérom, ktorý tvorí jeho aktívnu zložku. Táto látka je schopná absorbovať vodu v ráde 100-500 násobkov k svojej hmotnosti. Reťazce superabsorbentu sú navzájom previazané, čím vytvárajú 3D štruktúru. Pri kontakte absorbentu s vodou sa molekuly vody fyzikálne ukotvia v 3D štruktúre absorbentu. Molekuly vody, vďaka difúzii, zaplnia určené miesta v štruktúre absorbentu, pričom vznikne hydrogél. Hnacou silou absorpcie je koncentračný gradient, teda snaha o vyrovnanie koncentrácie vody v okolí a vo vnútri častice. Z hydrogélu, vytvoreného z vody a absorbentu, sa voda dokáže následne uvoľňovať. Uvoľňovanie molekúl vody do okolia nastáva v momente, keď je koncentrácia vody v okolí nižšia ako koncentrácia vody v hydrogély. Pri tomto deji sa  uvoľní potrebné množstvo molekúl vody tak, aby sa vyrovnal rozdiel medzi množstvom vody v hydrogéli a jeho okolím.

Podpora rastlín

Účelom obaľovania osív produktom Aquaholder je podpora vývoja poľnohospodárskych plodín v prvých, pre vegetáciu kritických, fázach rastu najmä v suchých a polosuchých klimatických podmienkach a v pôdach neschopných zadržiavať vlahu. Veľkým rizikom sa pre poľnohospodárov v „priaznivých“ poľnohospodárskych podmienkach v posledných rokoch stáva hlavne nerovnomernosť rozloženia zrážok v čase. Tu môže Aquaholder slúžiť ako poistka, ak by malo prísť k neočakávanému suchu nasledujúcom v dňoch po výseve. 

Ukážka pôsobenia Aquaholderu v pôde

Osivo ošetrené Aquaholderom efektívne zadržuje okolitú vodu a uchováva vlahu potrebnú pre obdobie klíčenia a vzchádzania.

Vplyv na životné prostredie

Produkt Aquaholder je ekologicky neutrálny – použitý polymér sa v pôde rozkladá na CO2, vodu, amoniak, dusík a draselnú soľ, čiže na látky, ktoré sa v pôde prirodzene nachádzajú. Aktívna látka je odsúhlasená Ústredným kontrolným skúšobným ústavom poľnohospodárskym pre poľnohospodárske účely (ÚKSUP) a má  pridelený certifikát pre použitie v poľnohospodárstve číslo 1408 z 13.10.2020. Ostatné zložky použité na výrobu Aquholderu majú taktiež povolenie pre použitie v poľnohospodárstve.

Pozitívnym vplyvom na životné prostredie sú nižšie nároky hydrostimulačne ošetreného osiva na použitie vody v prvých fázach rastu – absorpčná schopnosť superabsorbentu maximalizuje využitie prírodných zrážok, resp. umožňuje znižovať dávkovanie vlahy formou umelých závlah.

Certifikát

Patentovaná technológia

Aquaholder je vysoko inovatívnou technológiou. Jeho inovatívnosť je potvrdená aj patentom, ktorý bol Aquaholderu udelený v roku 2023 a je platný v 34 krajinách sveta. Predmetom patentu je samotný produkt ale aj spôsob aplikácie produktu na osivo.

Číslo patentu je EP 4007796 B1. Vlastníkom patentu je spoločnosť Pewas.

Patentová listina

SPOJTE SA S NAMI

Ak Vás náš produkt Aquaholder zaujal, spojte sa s nami, radi si na Vás nájdeme čas.