Vplyv ošetrenia osiva SAP na rast a vývin rastlín

 V poľnohospodárskej praxi sa na ošetrenie osiva pred sejbou bežne využívajú pesticídy, ktoré chránia rastliny počas klíčenia a včasných štádií vývinu. SAP môžu byť aplikované na predtým neošetrené osivo, ale taktiež aj na osivo ošetrené pesticídmi (fungicídmi, insekticídmi). Analýzy rôznych variantov ošetrenia semien (samotným fungicídnym moridlom alebo SAP a kombinovaným ošetrením) preukázali, že aplikácia SAP na morené osivo znížila uvoľňovanie fungicídu do prostredia o 16 %. Taktiež bolo preukázané, že SAP neovplyvnil významne účinnosť moridla, navyše aplikácia samotného SAP ochránila čiastočne semená počas klíčenia v pôde infikovanej patogénnou hubou Fusarium culmorum. Viac sa dozviete v článku, ktorý bol publikovaný v časopise Polymers MDPI.

Zdroj: NPPC