Roľnícke noviny – Technologická spolupráca s firmou INGOTTO spol., s.r.o

Pewas spolupracuje so spoločnosťou Ingotto s.r.o. (zástupca spoločnosti Cimbria) na projekcii a výstavbe linky na obaľovanie osív Aquaholderom.  Cieľom spolupráce je do budúcna prejsť z laboratórnych zariadení na plne funkčnú prevádzkovú linku, ktorá umožní firme Pewas výrazne zvýšiť testovacie kapacity a ponúkať farmárom službu obalenia osiva Aquaholderom. Investícia je plánovaná na obdobie 2021/2022.