Lepší štart repky vďaka slovenským výskumníkom

Sucho je jedným z dominantných a najčastejších zdrojov abiotického stresu. Ide o jednu z hlavných príčin úbytku výnosu s dopadom na ekonomiku rastlinnej výroby. Vyvíjať technológie, ktoré tomuto dopadu dokážu účinne odolať, je stratégiou celého radu globálnych spoločností.

Na Slovensku sa o vývoj inovatívnej technológie na tomto poli podujala výskumná spoločnosť Pewas. Tá prišla na trh s unikátnou technológiou Aquaholder zameranou na zadržanie vody v okolí osiva. Viac sa dočítate v článku.

Zdroj: Agrobiznis.sk