Innoveins Seed solutions b.v

Pewas team sa koncom júna v rámci svojho tripu v Holandsku stretol so zástupcom Innoveins Seed solutions B.V. - Niels Peeters.

Innoveins je spoločnosť poskytujúca vysoko špecializované testy, ktoré Pewas potrebuje pre preukázanie rôznych vysokopozitívnych efektov Aquaholderu ako napríklad zadržanie pesticídov v okolí osiva a zabránenie ich migrácie do okolitej pôdy a spodných vôd, zvyšovanie účinnosti ochrany pesticídnej vrstvy, ochrana osiva pred patogénmi atď.  Veríme, že spolupráca s Innoveins nám pomôže preukázať, že Aquaholder je viac ako len nástroj na zmierňovanie dopadov klimatických zmien.