Horizont2020 2.fáza/EIC Accelerator - Seal of Excellence

PEWAS získal v rámci grantového programu Horizont2020 2.fáza/EIC accelerator 6krát ocenenie Seal of Excellence – pečať výnimočnosti. Toto ocenenie získavajú tie návrhy, ktoré úspešne splnia prísne kritéria programu Horizont 2020. Ocenenie Seal of Excellence je znakom kvalitného návrhu, ktorý EÚ označila ako vhodný pre investíciu. V rámci podania prihlášky 955202 Aquaholder® - technológia obaľovania semien odolná voči suchu s cieľom efektívnej a udržateľnej rastlinnej výroby získal Pewas 13,6 bodu z 15 možných a za pozvaním na pitchdeck do Bruselu zaostal velmi tesne – prvé miesto pod čiarou.