HORIZONT2020

Horizont 2020 je názov programu Európskej Únie pre financovanie výskumu a inovácií. Program spája všetky existujúce zdroje financovania Únie v oblasti výskumu a inovácií (vrátane rámcového programu pre výskum), činnosti súvisiace s inováciou v rámci rámcového programu pre konkurencieschopnosť a aktivít Európskeho inovačného a technologického inštitútu. Vyčlenený rozpočet je 77 mld. eur.

Náš projekt Aquaholder® Seed+ (AQS+) určený pre poľnohospodárstvo bol ocenený v grantovom programe Horizon 2020 (Prvá fáza SMEInst-07-2016-2017 - projekt No. 807831). V rámci prvej fázy sme z celkového počtu 233 projektov z celej EÚ sme umiestnili na 5. mieste a v rámci Slovenska sme sa umiestnili na 1. mieste, pričom sme získali 14,25 bodu z 15. Tento výsledok je historicky najlepšie ocenenie slovenského projektu v prvej fáze programu Horizont 2020.