Deň fascinácie rastlinami 2022

Deň fascinácie rastlinami 2022 je medzinárodný projekt, ktorý zastrešuje Európska organizácia pre rastlinnú biológiu (EPSO) a v Slovenskej republike sa koná pod záštitou ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuela Vlčana.

Cieľom „Dňa fascinácie rastlinami“, je osloviť na celom svete čo najviac ľudí, prebudiť v nich záujem o rastliny a ich nenahraditeľnú úlohu v živote človeka.

Súčasťou tohto medzinárodného projektu bola aj spoločnosť Pewas, ktorá v spolupráci s Národným poľnodospodárskym a potravinárskym centrom a Výskumným ústavom rastlinnej výroby prezentovala svoj unikátny produkt AQUAHOLDER širokej verejnosti.

zdroj: NPPC