Článok vo vedeckom časopise Plants

Slovenská Poľnohospodárska Univerzita a Varšavská Univerzita Prírodných Vied uskutočnil zaujímavý experiment.  Vedci sa zamerali na zmiernenie negatívnych dopadov sucha na poľnohospodárstvo pomocou aplikácie superabsorpčných polymérov na osivá. Časť osív vybraných na experiment bola ošetrená našim produktom Aquaholder. A aký bol výsledok? Veľmi pozitívny. Najväčší vplyv ošetrených osív Aquholderom bol pozorovaný v počiatočnej fáze rastu a vedci sa domnievajú, že Aquaholder výrazne zvýšil odolnosť rastlín voči suchu. Skvelá správa!  Viac sa dozviete ak si prečítate celý článok o tomto experimente vo vedeckom medzinárodnom časopise Plants.

Zdroj: Plants