Časopis Agriculture ocenil technológiu Aquaholder

S radosťou oznamujeme, že náš inovatívny produkt Aquaholder bol predstavený v prestížnom vedeckom časopise Agriculture. V článku od autorky Kataríny Hrčkovej a Kataríny Ondrejíčkovej z Výskumného ústavu rastlinnej výroby v Piešťanoch detailne popisujú, ako technológia Aquaholder pomáha znižovať stres rastlín a podporovať ich rast vo fáze klíčenia, najmä počas suchých období.

Výsledky ich dvojročného výskumu ukazujú, že Aquaholder pozitívne ovplyvňuje rastové parametre mladých rastlín kukurice, zlepšuje výšku, hmotnosť, počet listov a veľkosť koreňového systému rastlín. Navyše zistili, že Aquaholder neovplyvňuje negatívne diverzitu pôdnych mikroorganizmov v rhizosfére práve naopak ich podporuje. 

Článok v renomovanom vedeckom časopise je dôkazom, že naše úsilie prináša ovocie a že Aquaholder má skutočný potenciál stať sa kľúčovým nástrojom pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo.