ASTA-American Seed Trade Association

Malá stredoeurópska krajina dobýva Ameriku!
Minulý týždeň sme sa zúčastnili na ASTA v Chicagu. ASTA je najväčšie stretnutia amerických osivárskych spoločností, ktorej sa zúčastnilo viac ako 1 700 účastníkov zo Severnej Ameriky, Južnej Ameriky, Ázie, Austrálie... a firma Pewas bola ako jediný zástupca zo strednej Európy. Boli sme tam, aby sme našim partnerom a všetkým našim potenciálnym zákazníkom v USA, ako aj na juhoamerických trhoch, predstavili náš inovatívny produkt Aquaholder, revolučný superabsorpčný produkt ktorým sa obaľujú osivá.
A podarilo sa nám to! Dohodli sme sa na laboratórnom a poľnom testovaní Aquaholder v USA a Brazílii. V roku 2023 zorganizujeme laboratórne testy a poľné testy s Aquaholderom na semenách kukurice, ciroku a sóje.
To je skvelé! Veľmi sa z toho tešíme! A ďakujeme celému Pewas teamu za to, že nám pomohli uzavrieť hodnotné dohody so všetkými našimi dôležitými partnermi!