Aká je stratégia Aquaholderu pre rok 2023?

Aký je náš tohtoročný cieľ? Pripraviť Aquaholder na vstup na komerčný trh.

Projektový tím PEWAS Innovative Chemistry sa stretol s našimi kľúčovými poradcami zo semenárskeho priemyslu: Lubošom Greplom, Bobom Legrom a Fransom Colleem s cieľom stanoviť konečnú stratégiu prípravy Aquaholderu na trh.  Po tomto stretnutí je jasné, že nás čaká rok terénneho a priemyselného testovania a komercializácie Aquaholderu.

Plán je stanovený, úlohy rozdané a ide sa na to!

Držte nám palce!